ברוכים הבאים לאתר הקניות של המומחים לעגלות ומוצרי תינוקות.
אנו בקטנטון עושים את המיטב כדי לספק לכם את חווית הקנייה הטובה ביותר.
צוות שירות הלקוחות שלנו ישמח לסייע לכם בכל שאלה.
 
ניתן ליצור איתנו קשר בדרכים הבאות:
*בטלפון: 052-6475000 | ניתן גם לשלוח הודעת וואצאפ.
*במייל- info@ktanton.co.il
*צור קשר של האתר.
שירות הלקוחות זמינים עבורכם:
א'-ה' בין השעות 09:00-21:00
ו' בין השעות 09:00-14:00
 
תקנון ותנאי שימוש באתר
אתר קטנטון – עגלות ומוצרי תינוקות בעלת ומפעילת אתר – ktanton.co.il  ,
שמחה להזמינך להשתמש וליהנות משירותי האתר. קטנטון מעמידה לרשות לקוחותיה/גולשי האתר פלטפורמה מתקדמת (ומשתלמת) לביצוע קניות חברתיות. השימוש באתר ו/או בשירותי האתר יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. קטנטון ומנהלי האתר ישמחו לעמוד לרשותכם ולסייע לכם להפיק את המירב מחוויית הגלישה באתר וממגוון השירותים בו.
קניה נעימה!
 1. תנאים כלליים
 1.1 כל משתמש/גולש מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר המפורטים להלן (להלן: "תקנון האתר" או "התקנון"), וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
1.2  למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה באתר מוצעים למכירה על ידי המוכרים המזוהים בכל אחת מעסקאות המכירה ולאו דווקא על ידי החברה. בכל מקרה בו זוהה מוכר בעסקת רכישה הוא יהיה הצד שיישא באחריות הבלעדית בגין המכירה.
1.3  החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים הכלולים בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי משתמשי וגולשי האתר.
 1. רישום לאתר
2.1  בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום/רכישה הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות את הפרטים הנכללים באתר. מסירת פרטים כאמור הינה לשיקול דעת המשתמש ואינה מחויבת מכוח חוק, אולם אי רישום לאתר עלול לשלול את יכולתך לקחת חלק במכירות הקיימות באתר ו/או לעשות שימוש בשירותיו.
2.2  לחברה ו/או למוכרים שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך במכירה ו/או רישומך לאתר בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
2.3  מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במרשמי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במרשמי החברה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לרישום כאמור.
 2.4 בגין השתתפות בכל מכירה תתבקש להזין את פרטי האשראי שלך על מנת לבצע את הרכישה. היה ותבחר לעשות כן, תוכל להזין את פרטי האשראי שלך במסגרת רישומך באתר וזאת לצרכי נוחות.
2.5  עם הרשמת גולש לאתר הוא מסכים לקבל מידע שיווקי, הצעות ופרסומות מקטנטון, וכן משותפיהם העסקיים וצדדים שלישיים עמם הם עובדים או יעבדו בעתיד (להלן: "הגופים"). ידוע למשתמש באתר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור לגופים את המידע ומסירתו היא לפי רצונו והסכמתו בלבד. ידוע למשתמש באתר שהמידע שיתקבל ממני עשוי לשמש למטרות שיווק כולל למשלוח פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, פקס, SMS,email , פקס וטלפון וכן למטרות דיוור ישיר, השתתפות בסקרים ושירותים נוספים. הגופים יהיו רשאים להעביר את המידע לצדדים שלישיים וכן להוסיף למידע מידע ממקורות אחרים.
 1. הזכות להשתתף במכירות באתר
3.1  כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמם עובד האתר יהיה זכאי להשתתף במכירות באתר.
3.2  החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות (או בחלק מהן), בהתבסס על שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש וזאת לרבות במקרים הבאים:
3.1.1  אם מסרת פרטים שגויים במתכוון.
3.1.2  אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
3.1.3  אם השתמשת בשירות הניתן באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 3.1.4 אם השתמשת באתר או בשירות הניתן בו לצורך פרסום לשון הרע או הוצאת דיבה (כהגדרתם על פי דין) או לצורך פרסום תכנים לא נאותים, לא חוקיים או תכנים הפוגעים באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.
 3.1.5 אם התחזית לאדם אחר (אדם – לרבות התאגדות כלשהי) במסגרת פעילותך באתר.
3.1.6  אם הפרת את תנאי הסכם זה.
3.1.7  אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום).
3.1.8  אם החברה תמצא כי פעלת באופן העלול לפגוע בשירותי ו/או גולשי האתר, אם פעלת באופן לא חוקי או בניגוד לכללי האתר.
 1. רכישת המוצרים באתר
 4.1 במסגרת כל מכירה שתתפרסם באתר יופיע בעמוד המכירה תיאור קצר ותמציתי של כל מוצר ומוצר (לרבות המחיר המבוקש ותנאי מימוש המכירה). התיאור האמור נמסר באחריותו הבלעדית של המוכר הרלוונטי. כל מכירה תהא מותנה בתנאים שונים (הגבלת זמן, מספר מינימאלי של רוכשים, מספר מקסימלי של רוכשים וכו') ולמשתמשים לא תהיה כל טענה בקשר עם תנאים כאמור. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.
4.2  קטנטון ממליצה לכל משתמשי האתר לבדוק את מחירי השוק של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר קודם לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתר. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית למחירים המפורסמים באתר ואלו יהיו באחריות המוכרים הרלוונטיים.  בחברה אינה מתחייבת כי המחירים באתר הם המחירים הנמוכים ביותר בשוק ו/או משקפים נאמנה אחוז הנחה מסוים (בהשוואה למחיר השוק). באחריות המשתתפים במכירות לבדוק את מחירי השוק קודם לרכישת מוצרים באתר.
4.3  רכישה במסגרת האתר (בין אם בקניה קבוצתית ובין אם במסגרת רכישה אחרת) הינה קניה מיידית של המוצר.
4.4  את השובר לא ניתן לממש בכפל מבצעים אלא אם צוין אחרת במפורש באתר.
4.5  כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של המוכרים בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאי כל מוכר אך אינו חייב, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה.
4.6  קטנטון שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המשתתפים בהרשמתם לאתר. משלוח הודעה כאמור יהווה ראיה לכך שההודעה נמסרה למשתתף וקטנטון לא תשא באחריות לאי קבלת הודעה כאמור מכל סיבה שהיא (לרבות כתובת שגויה, תקלה טכנית וכו').
4.7  תנאי מוקדם לרכישת מוצר באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. לחברה שמורה הזכות להשהות את המכירה הקבוצתית עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי לגבי שאר הנרשמים ו/או לבטל את המכירה מקום בו אישורים כאמור לא התקבלו בפרק הזמן שהגדירה
 1. קישורים באתר
5.1  במידה וישנו קישור (''לינק'') באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.
 1. אספקת מוצרים
 6.1 אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אספקת המוצרים תבוצע באחריותם הבלעדית של המוכרים הרלוונטיים ובהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. זמני אספקה: עד 14 ימי עסקים(שישי-שבת-חגים-חול המועד לא נחשבים כימי עסקים)
6.2 קטנטון לא תהיה אחראית לכל עיכוב ו/או איחור באספקת המוצר ו/או לאי אספקה שנגרם מאירועים שאינם בשליטתה לרבות איחור או אי הגעה של חברת השילוח, שביתות, השבתות, פגעי טבע.
 1. תשלום
7.1  המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.
7.2  חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.
החיוב הסופי יופיע רק כאשר המוצר במלאי ומוכן למשלוח, בעת ההזמנה- העסקה תופיע בפירוט האשראי, מדובר על תפיסת מסגרת זמנית שמופיעה עד לחיובה הסופי של העסקה.
במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כמפורט בסעיף 8 להלן.
 1. ביטול עסקה/ החזרות/ החלפות
8.1  הודעת ביטול ניתן יהיה למסור במייל:info@ktanton.co.il  
בדואר רשום במשרדינו ת.ד 7296 מעלות. או באמצעות פניה לצוות האתר באמצעות פרטי הקשר המופיעים בקישור "צור קשר" באתר. פנייה כאמור תכלול את פרטי המציע (כולל שם מלא, כתובת, מספר ת"ז, כתובת דואר אלקטרוני, מספק טלפון וכו'), את פרטי ההזמנה ואת סיבת הביטול. ביטול יתאפשר אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (להלן: ''חוק הגנת הצרכן'').
8.2  דמי ביטול – ביטול, במידה והלקוח זכאי לביטול בהתאם להוראות סעיף זה, יקנה ללקוח זכות להשבת הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך  (להלן: "דמי ביטול"). חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח (להלן: "עלויות השילוח").
8.3  דמי ביטול ו/או עלויות השילוח עשויים להיגבות מהלקוח על ידי המוכר או על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי ביטול ו/או עלויות השילוח על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן המוכר והן החברה יוותרו על גביית דמי ביטול ו/או עלויות השילוח, לא יחויב הצרכן ב דמי ביטול ו/או עלויות השילוח.
8.4  ניתן לבטל את העסקה מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר.
8.5  לאחר קבלת המוצר על אחריות הלקוח להחזיר את המוצר על חשבונו כשהוא באריזתו המקורית, לא הורכב ולא שומש.
 8.6 על אחריות הלקוח לפתוח את המוצר ולבדוק אותו בעת קבלת המשלוח מחברת השליחויות ולדווח לנו במידה ומשהו לא תקין.
 1. ביטול מכירות מצד החברה ו/או המוכר
 9.1קטנטון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה). הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים, ככל ששולם.
9.2  למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 1. סודיות ופרטיות
10.1  החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה.
10.2  מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 1. תכני משתמשים באתר
 11.1 יתכן ואתר החברה יכלול הערות, הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או תכנים אחרים מצד המשתמשים.
 11.2 חל איסור על פרסום תוכן שהוא בלתי חוקי, מגונה, מאיים, משמיץ, פוגע בפרטיותו של אדם, מפר את זכויותיו של צד ג' כלשהו, או באופן אחר פוגע בצד שלישי או מעורר התנגדות.
11.3  חל איסור על פרסום תוכן שהוא מורכב, מכיל וירוסים, קמפיינים פוליטיים, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, מסות של מיילים או כל סוג אחר של דואר זבל ("spam").
 11.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר או למחוק תכנים כאמור.
 1. אחריות
 12.1 המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה ו/או המוכרים לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו''ב.
12.2   החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
12.3  החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
12.4   החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 12.5  מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.
12.6  אין החברה אחראית לנזקים אשר נגרמו לאריזה במהלך השילוח, מוצרים תקינים לא יוחלפו בשל אריזה פתוחה/ קרועה וכו'.
12.7  החברה לא אחראית לקרעים בתפר ו/או בבד לאחר שהמוצר נפתח.
 12.8 החברה לא אחראית לכל שבר שיגרם למוצר לאחר שהמוצר נפתח.  
 
 1. קניין רוחני
13.1  כל התוכן הנמצא באתר, הוא רכושה הבלעדי של קטנטון או תוכן שניתן לה ברישיון ו/או בהיתר מפורש מטעם בעלי התוכן. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.
 1. דין ושיפוט

14.1  הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט של מחוז חיפה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
 1. פרטיות
15.1 מסירת פרטים באתרלתשומת לבך: אינך חייבת על-פי חוק למסור לחברה פרטים אישיים או מזהים. הדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, הזמנה מקוונת של מוצרים באתר דורשת הרשמה לאתר. בעת הרשמה למועדון הלקוחות תידרש למסור שם מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וסניף הבית שלך.
בנוסף, לצורך השלמת ההזמנה תידרשי למסור כתובת למשלוח, טלפון ליצירת קשר, פרטי אמצעי תשלום, וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך הליך ההזמנה ו/או לשם השלמתו. שירותים נוספים, כגון פנייה אל החברה טעונים אף הם מסירה של פרטיך האישיים, על-מנת שנוכל ליצור עמך קשר וטפל בפנייתך.
עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואת מאשרת בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי החברה, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך.
כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של אדם/גוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לחברה, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם לתקנון זה.
 15.2 השימוש במידע שמסרת או שאספנו אודותיך. השימוש באתר ואישורך את תקנון הרכישה מעידים על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות תקנון זה, או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות המפורטות להלן -
 • לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר;
 • לאפשר לך להזמין מוצרים;
 • לאפשר לך לבצע הזמנות חוזרות או לצפות בהיסטוריית ההזמנות שלך בהחברה;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והמוצרים המוצעים על-ידי החברה, ובכלל זה ליצור שירותים ומוצרים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;
 • בכפוף להסכמתך המפורשת, לשלוח אלייך מדי פעם בדואר אלקטרוני, באמצעות מסרונים (SMS), או בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים שמוצעים באתר. מידע זה ישוגר אלייך בהתאם להסכמתך לכך בתנאי השימוש והרכישה. תוכלי לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;
 • ליצירת קשר עמך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך, בין היתר בעקבות פנייתך אלינו באמצעות מנגנוני יצירת הקשר, באתר או מחוצה לו;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון הרכישה של החברה.
15.3  מסירת מידע לצד שלישיהחברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן -
 • לספקי שירותים ו/או שלוחים מטעמנו לצורך הפעלה ואספקה של האתר, לרבות שירות סליקה מקוון אשר מבצע מטעם החברה את הסליקה של כרטיס האשראי שלך; חברת השליחויות שתבצע את המשלוח של המוצר לביתך;
 • לספקי שירותים ו/או שלוחים מטעמנו לצרכי תפעול ואבטחת האתר, מחקר ושיפור השירותים המוצעים באתר;
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי החברה;
 • במידה ותיתן לנו את הסכמתך המפורשת להעברת פרטייך לצדדים שלישיים;
 • אם תפר את הוראות התנאים, או אם תבצעי באמצעות באתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • לצורך מסירה ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי או סטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים באתר, בחברה, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. החברה לא תחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של החברה ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו;
 • על-פי בקשתך המפורשת.
 
 15.4 זכות לעיין במידע על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אלייך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), תהיי זכאית על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אלייך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אלייך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.
שימי לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהחברה. מידע הדרוש להחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אלייך. אם בתוך 30 יום לא תקבלי הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיי זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה להחברה לפעול כאמור.


 15.5 גיפטקארד. במקרה של גניבה / אובדן / השחתת כרטיס מתנה (להלן בסעיף זה: "הכרטיס"), מחזיק הכרטיס לא יפוצה ודין גניבת כרטיס ו/או אבדן הכרטיס ו/או השחתת הכרטיס כדין אבדן מזומנים.
 
 
 
ברוכים הבאים לאתר הקניות של המומחים לעגלות ומוצרי תינוקות.
אנו בקטנטון עושים את המיטב כדי לספק לכם את חווית הקנייה הטובה ביותר.
צוות שירות הלקוחות שלנו ישמח לסייע לכם בכל שאלה.
 
ניתן ליצור איתנו קשר בדרכים הבאות:
*בטלפון: 052-6475000 | ניתן גם לשלוח הודעת וואצאפ.
*במייל- info@ktanton.co.il
*צור קשר של האתר.
שירות הלקוחות זמינים עבורכם:
א'-ה' בין השעות 09:00-21:00
ו' בין השעות 09:00-14:00
 
תקנון ותנאי שימוש באתר
אתר קטנטון – עגלות ומוצרי תינוקות בעלת ומפעילת אתר – ktanton.co.il  ,
שמחה להזמינך להשתמש וליהנות משירותי האתר. קטנטון מעמידה לרשות לקוחותיה/גולשי האתר פלטפורמה מתקדמת (ומשתלמת) לביצוע קניות חברתיות. השימוש באתר ו/או בשירותי האתר יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. קטנטון ומנהלי האתר ישמחו לעמוד לרשותכם ולסייע לכם להפיק את המירב מחוויית הגלישה באתר וממגוון השירותים בו.
קניה נעימה!
 1. תנאים כלליים
 1.1 כל משתמש/גולש מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר המפורטים להלן (להלן: "תקנון האתר" או "התקנון"), וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
1.2  למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה באתר מוצעים למכירה על ידי המוכרים המזוהים בכל אחת מעסקאות המכירה ולאו דווקא על ידי החברה. בכל מקרה בו זוהה מוכר בעסקת רכישה הוא יהיה הצד שיישא באחריות הבלעדית בגין המכירה.
1.3  החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים הכלולים בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי משתמשי וגולשי האתר.
 1. רישום לאתר
2.1  בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום/רכישה הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות את הפרטים הנכללים באתר. מסירת פרטים כאמור הינה לשיקול דעת המשתמש ואינה מחויבת מכוח חוק, אולם אי רישום לאתר עלול לשלול את יכולתך לקחת חלק במכירות הקיימות באתר ו/או לעשות שימוש בשירותיו.
2.2  לחברה ו/או למוכרים שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך במכירה ו/או רישומך לאתר בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
2.3  מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במרשמי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במרשמי החברה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לרישום כאמור.
 2.4 בגין השתתפות בכל מכירה תתבקש להזין את פרטי האשראי שלך על מנת לבצע את הרכישה. היה ותבחר לעשות כן, תוכל להזין את פרטי האשראי שלך במסגרת רישומך באתר וזאת לצרכי נוחות.
2.5  עם הרשמת גולש לאתר הוא מסכים לקבל מידע שיווקי, הצעות ופרסומות מקטנטון, וכן משותפיהם העסקיים וצדדים שלישיים עמם הם עובדים או יעבדו בעתיד (להלן: "הגופים"). ידוע למשתמש באתר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור לגופים את המידע ומסירתו היא לפי רצונו והסכמתו בלבד. ידוע למשתמש באתר שהמידע שיתקבל ממני עשוי לשמש למטרות שיווק כולל למשלוח פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, פקס, SMS,email , פקס וטלפון וכן למטרות דיוור ישיר, השתתפות בסקרים ושירותים נוספים. הגופים יהיו רשאים להעביר את המידע לצדדים שלישיים וכן להוסיף למידע מידע ממקורות אחרים.
 1. הזכות להשתתף במכירות באתר
3.1  כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמם עובד האתר יהיה זכאי להשתתף במכירות באתר.
3.2  החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות (או בחלק מהן), בהתבסס על שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש וזאת לרבות במקרים הבאים:
3.1.1  אם מסרת פרטים שגויים במתכוון.
3.1.2  אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
3.1.3  אם השתמשת בשירות הניתן באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 3.1.4 אם השתמשת באתר או בשירות הניתן בו לצורך פרסום לשון הרע או הוצאת דיבה (כהגדרתם על פי דין) או לצורך פרסום תכנים לא נאותים, לא חוקיים או תכנים הפוגעים באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.
 3.1.5 אם התחזית לאדם אחר (אדם – לרבות התאגדות כלשהי) במסגרת פעילותך באתר.
3.1.6  אם הפרת את תנאי הסכם זה.
3.1.7  אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום).
3.1.8  אם החברה תמצא כי פעלת באופן העלול לפגוע בשירותי ו/או גולשי האתר, אם פעלת באופן לא חוקי או בניגוד לכללי האתר.
 1. רכישת המוצרים באתר
 4.1 במסגרת כל מכירה שתתפרסם באתר יופיע בעמוד המכירה תיאור קצר ותמציתי של כל מוצר ומוצר (לרבות המחיר המבוקש ותנאי מימוש המכירה). התיאור האמור נמסר באחריותו הבלעדית של המוכר הרלוונטי. כל מכירה תהא מותנה בתנאים שונים (הגבלת זמן, מספר מינימאלי של רוכשים, מספר מקסימלי של רוכשים וכו') ולמשתמשים לא תהיה כל טענה בקשר עם תנאים כאמור. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.
4.2  קטנטון ממליצה לכל משתמשי האתר לבדוק את מחירי השוק של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר קודם לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתר. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית למחירים המפורסמים באתר ואלו יהיו באחריות המוכרים הרלוונטיים.  בחברה אינה מתחייבת כי המחירים באתר הם המחירים הנמוכים ביותר בשוק ו/או משקפים נאמנה אחוז הנחה מסוים (בהשוואה למחיר השוק). באחריות המשתתפים במכירות לבדוק את מחירי השוק קודם לרכישת מוצרים באתר.
4.3  רכישה במסגרת האתר (בין אם בקניה קבוצתית ובין אם במסגרת רכישה אחרת) הינה קניה מיידית של המוצר.
4.4  את השובר לא ניתן לממש בכפל מבצעים אלא אם צוין אחרת במפורש באתר.
4.5  כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של המוכרים בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאי כל מוכר אך אינו חייב, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה.
4.6  קטנטון שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המשתתפים בהרשמתם לאתר. משלוח הודעה כאמור יהווה ראיה לכך שההודעה נמסרה למשתתף וקטנטון לא תשא באחריות לאי קבלת הודעה כאמור מכל סיבה שהיא (לרבות כתובת שגויה, תקלה טכנית וכו').
4.7  תנאי מוקדם לרכישת מוצר באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. לחברה שמורה הזכות להשהות את המכירה הקבוצתית עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי לגבי שאר הנרשמים ו/או לבטל את המכירה מקום בו אישורים כאמור לא התקבלו בפרק הזמן שהגדירה
 1. קישורים באתר
5.1  במידה וישנו קישור (''לינק'') באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.
 1. אספקת מוצרים
 6.1 אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אספקת המוצרים תבוצע באחריותם הבלעדית של המוכרים הרלוונטיים ובהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. זמני אספקה: עד 14 ימי עסקים(שישי-שבת-חגים-חול המועד לא נחשבים כימי עסקים)
6.2 קטנטון לא תהיה אחראית לכל עיכוב ו/או איחור באספקת המוצר ו/או לאי אספקה שנגרם מאירועים שאינם בשליטתה לרבות איחור או אי הגעה של חברת השילוח, שביתות, השבתות, פגעי טבע.
 1. תשלום
7.1  המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.
7.2  חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.
החיוב הסופי יופיע רק כאשר המוצר במלאי ומוכן למשלוח, בעת ההזמנה- העסקה תופיע בפירוט האשראי, מדובר על תפיסת מסגרת זמנית שמופיעה עד לחיובה הסופי של העסקה.
במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כמפורט בסעיף 8 להלן.
 1. ביטול עסקה/ החזרות/ החלפות
8.1  הודעת ביטול ניתן יהיה למסור במייל:info@ktanton.co.il  
בדואר רשום במשרדינו ת.ד 7296 מעלות. או באמצעות פניה לצוות האתר באמצעות פרטי הקשר המופיעים בקישור "צור קשר" באתר. פנייה כאמור תכלול את פרטי המציע (כולל שם מלא, כתובת, מספר ת"ז, כתובת דואר אלקטרוני, מספק טלפון וכו'), את פרטי ההזמנה ואת סיבת הביטול. ביטול יתאפשר אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (להלן: ''חוק הגנת הצרכן'').
8.2  דמי ביטול – ביטול, במידה והלקוח זכאי לביטול בהתאם להוראות סעיף זה, יקנה ללקוח זכות להשבת הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך  (להלן: "דמי ביטול"). חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח (להלן: "עלויות השילוח").
8.3  דמי ביטול ו/או עלויות השילוח עשויים להיגבות מהלקוח על ידי המוכר או על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי ביטול ו/או עלויות השילוח על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן המוכר והן החברה יוותרו על גביית דמי ביטול ו/או עלויות השילוח, לא יחויב הצרכן ב דמי ביטול ו/או עלויות השילוח.
8.4  ניתן לבטל את העסקה מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר.
8.5  לאחר קבלת המוצר על אחריות הלקוח להחזיר את המוצר על חשבונו כשהוא באריזתו המקורית, לא הורכב ולא שומש.
 8.6 על אחריות הלקוח לפתוח את המוצר ולבדוק אותו בעת קבלת המשלוח מחברת השליחויות ולדווח לנו במידה ומשהו לא תקין.
 1. ביטול מכירות מצד החברה ו/או המוכר
 9.1קטנטון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה). הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים, ככל ששולם.
9.2  למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 1. סודיות ופרטיות
10.1  החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה.
10.2  מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 1. תכני משתמשים באתר
 11.1 יתכן ואתר החברה יכלול הערות, הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או תכנים אחרים מצד המשתמשים.
 11.2 חל איסור על פרסום תוכן שהוא בלתי חוקי, מגונה, מאיים, משמיץ, פוגע בפרטיותו של אדם, מפר את זכויותיו של צד ג' כלשהו, או באופן אחר פוגע בצד שלישי או מעורר התנגדות.
11.3  חל איסור על פרסום תוכן שהוא מורכב, מכיל וירוסים, קמפיינים פוליטיים, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, מסות של מיילים או כל סוג אחר של דואר זבל ("spam").
 11.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר או למחוק תכנים כאמור.
 1. אחריות
 12.1 המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה ו/או המוכרים לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו''ב.
12.2   החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
12.3  החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
12.4   החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 12.5  מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.
12.6  אין החברה אחראית לנזקים אשר נגרמו לאריזה במהלך השילוח, מוצרים תקינים לא יוחלפו בשל אריזה פתוחה/ קרועה וכו'.
12.7  החברה לא אחראית לקרעים בתפר ו/או בבד לאחר שהמוצר נפתח.
 12.8 החברה לא אחראית לכל שבר שיגרם למוצר לאחר שהמוצר נפתח.  
 
 1. קניין רוחני
13.1  כל התוכן הנמצא באתר, הוא רכושה הבלעדי של קטנטון או תוכן שניתן לה ברישיון ו/או בהיתר מפורש מטעם בעלי התוכן. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.
 1. דין ושיפוט

14.1  הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט של מחוז חיפה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
 1. פרטיות
15.1 מסירת פרטים באתרלתשומת לבך: אינך חייבת על-פי חוק למסור לחברה פרטים אישיים או מזהים. הדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, הזמנה מקוונת של מוצרים באתר דורשת הרשמה לאתר. בעת הרשמה למועדון הלקוחות תידרש למסור שם מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וסניף הבית שלך.
בנוסף, לצורך השלמת ההזמנה תידרשי למסור כתובת למשלוח, טלפון ליצירת קשר, פרטי אמצעי תשלום, וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך הליך ההזמנה ו/או לשם השלמתו. שירותים נוספים, כגון פנייה אל החברה טעונים אף הם מסירה של פרטיך האישיים, על-מנת שנוכל ליצור עמך קשר וטפל בפנייתך.
עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואת מאשרת בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי החברה, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך.
כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של אדם/גוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לחברה, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם לתקנון זה.
 15.2 השימוש במידע שמסרת או שאספנו אודותיך. השימוש באתר ואישורך את תקנון הרכישה מעידים על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות תקנון זה, או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות המפורטות להלן -
 • לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר;
 • לאפשר לך להזמין מוצרים;
 • לאפשר לך לבצע הזמנות חוזרות או לצפות בהיסטוריית ההזמנות שלך בהחברה;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והמוצרים המוצעים על-ידי החברה, ובכלל זה ליצור שירותים ומוצרים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;
 • בכפוף להסכמתך המפורשת, לשלוח אלייך מדי פעם בדואר אלקטרוני, באמצעות מסרונים (SMS), או בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים שמוצעים באתר. מידע זה ישוגר אלייך בהתאם להסכמתך לכך בתנאי השימוש והרכישה. תוכלי לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;
 • ליצירת קשר עמך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך, בין היתר בעקבות פנייתך אלינו באמצעות מנגנוני יצירת הקשר, באתר או מחוצה לו;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון הרכישה של החברה.
15.3  מסירת מידע לצד שלישיהחברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן -
 • לספקי שירותים ו/או שלוחים מטעמנו לצורך הפעלה ואספקה של האתר, לרבות שירות סליקה מקוון אשר מבצע מטעם החברה את הסליקה של כרטיס האשראי שלך; חברת השליחויות שתבצע את המשלוח של המוצר לביתך;
 • לספקי שירותים ו/או שלוחים מטעמנו לצרכי תפעול ואבטחת האתר, מחקר ושיפור השירותים המוצעים באתר;
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי החברה;
 • במידה ותיתן לנו את הסכמתך המפורשת להעברת פרטייך לצדדים שלישיים;
 • אם תפר את הוראות התנאים, או אם תבצעי באמצעות באתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • לצורך מסירה ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי או סטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים באתר, בחברה, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. החברה לא תחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של החברה ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו;
 • על-פי בקשתך המפורשת.
 
 15.4 זכות לעיין במידע על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אלייך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), תהיי זכאית על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אלייך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אלייך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.
שימי לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהחברה. מידע הדרוש להחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אלייך. אם בתוך 30 יום לא תקבלי הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיי זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה להחברה לפעול כאמור.


 15.5 גיפטקארד. במקרה של גניבה / אובדן / השחתת כרטיס מתנה (להלן בסעיף זה: "הכרטיס"), מחזיק הכרטיס לא יפוצה ודין גניבת כרטיס ו/או אבדן הכרטיס ו/או השחתת הכרטיס כדין אבדן מזומנים.
 
 
 
יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp